Deratizace

Deratizace

Hubení vybraných druhů hlodavců především potkanů, krys, myší a hrabošů. Deratizace se nejčastěji provádí chemickou cestou (jedy). Tyto jedy působí selektivně, tzn. jsou méně toxické pro člověka a ostatní zvířata. Další způsoby se mohou provádět mechanicky (pasti), fyzikálně (plyny), "biologicky" (predátoři).

Chemické prostředky užívané k hubení škodlivých hlodavců, tj. potkanů, krys, myší, hrabošů, hryzců a dalších se nazývají rodenticidy.

Deratizaci dělíme na preventivní a ohniskovou

Proč deratizovat?

Preventivní deratizace má velký význam při prevenci přemnožení hlodavců, provádí se v kanalizačních sítích měst, v potravinářském průmyslu atd...

Preventivní deratizace v potravinářském průmyslu hraje důležitou roli při naplňování podnikového HACCP, které přímo souvisí s plněním norem řady ISO 9000.

Stupně zamoření

1. stupeň - nízké zamoření - málo stop po hlodavcích

2. stupeň - střední zamoření - častější stopy, hlodavce je možné spatřit v noci (výjimečně ve dne)

3. stupeň - vysoké zamoření - stopy velmi časté, hlodavce lze spatřit běžně i ve dne.

Cenová kalkulace

Cenová kalkulace je vždy závislá na výsledku místního šetření. Velmi podstatný aspekt ovlivňující výslednou cenu je stupeň zamoření.

Informace


Největší řád savců zahrnující druhy rozdílné velikosti těla (hmotnosti 5 g - 50 kg) i různého vnějšího vzhledu, s charakteristickým chrupem. Většinou jsou býložraví, semenožraví, v menší míře všežraví. Mnoho druhů se rychle rozmnožuje (mají krátkou graviditu a rodí velký počet mláďat), proto se víceméně pravidelně přemnožují.

Hlodavci jsou také šiřitelé blech, klíšťat a roztočů, kteří rovněž mohou napadnout člověka a přenášet různá onemocnění.

Hlodavci také způsobují velké hospodářské škody a to jednak konzumací krmiva, surovin a potravin a jejich znehodnocení a znečištění močí a trusem, Jsou také schopni poškodit materiály všeho druhy, které ohlodávají a znečišťují. Prohlodávají dveře, okna, stěny, podlahy jsou schopny prohlodat i hliníkový plech dále vyhrabávají dlouhé nory a to i v méně kvalitním betonu a v neposlední řadě poškozují vnitřní zařízení, vodoinstalaci a elektroinstalaci u které může až dojít k požárům objektu atd...

KONTAKT

Kontaktujte nás

Napište nám prostřednictvím formuláře nebo nám zavolejte.

Image

603 253 673

603 253 673

Všebořická 425/4, Ústí nad Labem

©2024 DDDK | Všechna práva vyhrazena | Osoba zapsána v živnostenském rejstříku | IČ: 00950033 DIČ: CZ7705102900