HACCP

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

Zavedení HACCP bylo jednou z podmínek vstupu ČR do EU. Zákonem 110/1997 byla uložena výrobcům potravin povinnost určit kritické body (CP) v procesu výroby a vyhláškou 147/1998 způsob jejich stanovení a datum 31.12.1999 jako poslední den lhůty pro jejich zavedení. Dozorem nad zaváděním HACCP byla pověřena Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Od této doby může být systém HACCP v potravinářských organizacích kontrolován dozorovými orgány státní správy. Se vstupem do EU je dána kompatibilita systému s HACCP s praxí v zemích EU což může urychlit vstup českých výrobců potravin na trhy EU.

Aplikace

HACCP je aktivní strategie vyhledání procesů ve výrobě potravin v nichž hrozí největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny. Pro tyto kritické kontrolní body (CCP) jsou následně stanoveny mezní hodnoty, vypracován systém jejich kontrolování a postup v situaci, kdy se kontrolované hodnoty přiblíží kritickým nebo je překročí.

Hygienické požadavky

Při naplňování systému kritických bodů musí platit splnění obecných hygienických požadavků vyplývajících ze současné legislativy. Jeho základním úkolem je zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin (zamezení přístupu škůdců do surovin, meziproduktů a finálních produktů a zároveň co nejvíce omezit rezidua pesticidů v konečných produktech).

Starosti nechte na nás

Vypracujme Vám roční časový harmonogram prací DDD v rámci opatření HACCP, které přímo souvisí s naplňováním předpokladů norem ISO řady 9000.

KONTAKT

Kontaktujte nás

Napište nám prostřednictvím formuláře nebo nám zavolejte.

Image

603 253 673

603 253 673

Všebořická 425/4, Ústí nad Labem

©2024 DDDK | Všechna práva vyhrazena | Osoba zapsána v živnostenském rejstříku | IČ: 00950033 DIČ: CZ7705102900